Algemene voorwaarden

 

Onze algemene voorwaarden in één oogopslag.

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat de voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Aan de bezoekers van onze website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.